Aandachtspunten voor effectieve toepassing van kiemremmer ARGOS

Het bewaarseizoen is nu goed begonnen en de nieuwe kiemremmer ARGOS wordt veel ingezet. Veel geoogste aardappelen zijn dit najaar erg onrustig in de bewaring gekomen. Door de hoge buitentemperaturen zijn veel partijen ook te lange tijd bij hoge temperaturen bewaard.

Extra aandachtspunten onder deze omstandigheden voor de toepassing van ARGOS

 • Op tijd starten (witte puntjes stadium) is belangrijk.
 • Met name in deze onrustige partijen is het essentieel dat met de juiste dosering aan 100 ml per ton de aardappelen effectief worden behandeld om het optimale effect te krijgen.
 • De nevel van ARGOS is vluchtig en verdunning in de bewaring moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De nevel dient daarom met de luchtstroom van de geforceerde ventilatie volledig en met zo weinig mogelijk verlies door de aardappelhoop of kisten worden gebracht.

Extra aandacht voor bepaalde typen bewaringen
Bij een aantal typen bewaringen is extra aandacht nodig:

 • Bewaarschuren met niet volledig afgescheiden ruimten (compartimenten) door een keerwand tot storthoogte, waarin niet alle, maar slechts een deel van de compartimenten met aardappelen zijn gevuld of slechts een deel van de (gevulde) compartimenten wordt behandeld.
 • Bewaringen, zonder afgescheiden ruimten, waarin een deel van partij wordt behandeld met de mogelijkheid om apart te kunnen ventileren.
 • Schuren waarin een deel van de ruimte wordt gebruikt voor de bewaring van aardappelen en waarbij veel ruimte in die schuur voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Extra aandachtspunten voor deze bewaringen:

 • Zorg in de bovengenoemde situaties dat de ARGOS nevel goed in dat deel van de bewaring komt waar de aardappelen moeten worden behandeld.
 • De ventilatiecapaciteit dient afgestemd te worden op de omvang van de aardappelhoop. In veel gevallen is het aangewezen, indien regelbaar, om de capaciteit van de ventilatie te halveren. Bij dwarsventilatie is een beproefde methode om de ventilatie bij de toepassing trapsgewijs in en uit te schakelen.
 • Scherm zoveel als nog mogelijk is de behandelde ruimte af door bijvoorbeeld plastic folie (om onnodig verlies te voorkomen).
 • Ventileer alleen de kanalen van het te behandelen deel, sluit zo nodig een deel van het luchtkanaal af.
  Volg partijen in deze bewaringen extra goed en start op tijd met de toepassing!

Foto 1: Foto links: Het witte puntjes stadium is het juiste moment om ARGOS toe te passen. Foto rechts: Verminder de toedieningscapaciteit van de fogger als er weinig vrije ruimte is boven de aardappelhoop.

Isolatiemateriaal
In een beperkt aantal oudere bewaarschuren is isolatie aangebracht met onbeklede polystyreen platen (gekend onder de term ‘isomo’). Deze platen kunnen aangetast worden door de ARGOS nevel. Onbeschadigde isolatieplaten van polystyreen bedekt met bijvoorbeeld een laag aluminiumfolie worden niet aangetast. Advies is om onbeklede platen af te schermen tegen de ARGOS nevel of deze te vervangen.

Kabels op de aardappelen
In een klein aantal bewaringen bleek dat tijdens een ARGOS behandeling de nevel zich als een film hecht en condenseert aan kabels die op de aardappelknollen liggen. Bijvoorbeeld kabels van temperatuurmeters of andere sensoren. Via deze kabels kan er ARGOS lekken op de knollen onder deze kabels. Dit kan schade geven. Advies is om de kabels tijdens de toepassing te verwijderen of op te hangen boven de aardappelen.

ARGOS bewaarkaart 

De ARGOS bewaarkaart bevat een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten voor een goede toepassing van ARGOS.

Klik hier om de kaart te lezen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.

Aandachtspunten voor effectieve toepassing van kiemremmer ARGOS