Op tijd starten met kiemremmer ARGOS in aardappelen

3 december 2020 – Aardappelen die vroeg gerooid zijn (begin september, voor de regenperiode) bij zeer hoge temperaturen zijn erg onrustig. Vaak was het moeilijk deze partijen terug te koelen door gebrek aan koude nachten. Veel van deze aardappelen komen vrijwel niet in hun natuurlijke kiemrust en tonen snel kiemontwikkeling.

Aardappelen die later, na de regen, gerooid zijn bij lagere temperaturen zijn in de regel rustiger, maar dit seizoen ook niet makkelijk terug te koelen door te weinig koude nachten. Ook met HIMALAYA (MH) behandelde aardappelen zijn bij hogere bewaartemperaturen boven de 10 graden onrustig. Belangrijk is om de temperatuur in deze bewaarloodsen zo snel als mogelijk te laten dalen naar een stabiele, optimale bewaartemperatuur, zodat ook de MH beter zijn remmend effect kan uitoefenen. Tijdig starten met een (vervolg) behandeling met ARGOS is cruciaal!

Op tijd starten
In een groot gedeelte van de loodsen is gestart met de kiemremming. We brengen het ideale moment wanneer er best gestart wordt met ARGOS nog eens onder de aandacht.

Zodra de aardappelen loskomen en 20% tot 30% van de knollen de eerste ‘witte puntjes’ vertonen starten met de behandeling en niet wachten. Ook van de knollen die visueel nog geen puntjes vertonen worden de minuscule kiempjes afgebrand. Start dus op tijd en wacht niet tot de kiemen groter zijn dan dit stadium.

Dit seizoen zien we in de praktijk dat dit moeilijk te respecteren is door:
– een lange oogstperiode;
– nauwelijks kiemrust;
– natte aardappelen in de bewaring;
– hoge temperaturen tijdens oogst en bewaring.

Dit heeft als gevolg dat de kiemremming in een aantal bewaarloodsen moeizaam verloopt. Intensieve opvolging van de aardappelen in de bewaring is heel belangrijk om dit proces tijdig en deskundig te kunnen sturen.

Foto: Het witte puntjes stadium is het juiste moment om ARGOS toe te passen.

Werking ARGOS
De werking van ARGOS berust op het afbranden van deze witte puntjes van 1 mm tot 2 mm groot. Dan wordt het beste resultaat bereikt, blijven de aardappelen rustiger en is de duurwerking beter. ARGOS kan wel langere kiemen afbranden, maar dit is dus niet de te adviseren werkwijze.

Geen schilbrand
ARGOS werkt selectief; brandt wel het kiempje effectief af in het ‘witte puntjes’ stadium, maar beschadigt de schil van de knol niet. Bij de toepassing over de hoop heen is het van belang dat de nevel niet direct op de aardappelen of tegen obstakels wordt geblazen, maar in de vrije ruimte om te voorkomen dat in de eerste zone product neerslaat op de aardappelen.

Capaciteit fogger aanpassen bij weinig vrije ruimte boven de hoop of kisten
Bij weinig vrije ruimte boven de aardappelhoop of kisten is het belangrijk dat de ARGOS nevel zich goed kan verdelen en met de luchtstroom wordt meegenomen en niet concentreert boven de hoop of kisten. Dan is er een risico dat de nevel neerslaat op de aardappelen. Dat kan schade geven. Verminder dan de toedieningscapaciteit van de fogger en zorg dat de interne ventilatie ruim tevoren wordt aangezet. Dit is vooral van belang met toediening van een Crop Fog die een hoge capaciteit heeft en veel liters per minuut kan toedienen. Zorg dat de interne ventilatie ruim voor de toepassing wordt aangezet. Na toediening de interne ventilatie pas uitzetten als er geen nevel meer te zien is.

Foto: Verminder de toedieningscapaciteit van de fogger als er weinig vrije ruimte is boven de aardappelhoop.

VIDEO: Hoe pas je kiemremmer ARGOS het beste toe in de aardappelbewaring?

Klik hier om de video te bekijken.

Op tijd starten met kiemremmer ARGOS in aardappelen